Thứ Tư, 01-07-2020 | 10:54

Chương trình bồi dưỡng

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG

1. CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ GIÁO DỤC MẦM NON

TT

Tên chương trình

(Lớp)

Thời lượng

(Tiết)

Thời gian học

(Tháng)

Học phí

(Ngàn đồng)

Được cấp

 1.  

Hiệu trưởng Trường mầm non

300

03 tháng

2.200.000

Chứng chỉ

 1.  

Cô nuôi dạy trẻ trong trường mầm non

300

03 tháng

2.200.000

Chứng chỉ

 1.  

Cấp dưỡng trong trường mầm non

240

03 tháng

2.200.000

Chứng chỉ

 1.  

Giáo dục mầm non lấy trẻ làm trung tâm

300

03 tháng

2.200.000

Chứng chỉ

 1.  

Quản lí giáo dục Mầm non

320

03 tháng

2.200.000

Chứng chỉ

 1.  

Nghiệp vụ giáo dục mầm non

320

03 tháng

2.200.000

Chứng chỉ

 1.  

Nghiệp vụ giáo dục trẻ nhà trẻ

300

03 tháng

2.200.000

Chứng chỉ

 1.  

Tổ chức các hoạt động khám phá, trải nghiệm cho trẻ

mầm non

300

03 tháng

2.200.000

Chứng chỉ

 1.  

Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non

300

03 tháng

2.500.000

Chứng chỉ

 1.  

Phương pháp cho trẻ làm quen với tiếng Anh trong

trường mầm non

250

03 tháng

2.800.000

Chứng chỉ

 1.  

Giáo dục trẻ nhà trẻ

300

03 tháng

2.200.000

Chứng chỉ

 1.  

Tổ chức hoạt động mỹ thuật thiếu nhi

300

03 tháng

2.200.000

Chứng chỉ

 1.  

Tổ chức hoạt động âm nhạc trong trường mầm non

300

03 tháng

2.200.000

Chứng chỉ

 1.  

Tổ chức hoạt động mỹ thuật trong trường mầm non

300

03 tháng

2.200.000

Chứng chỉ

 1.  

Đàn phím điện tử

300

03 tháng

2.200.000

Chứng chỉ

 1.  

Biên đạo múa cho trẻ mầm non

300

03 tháng

2.200.000

Chứng chỉ

 1.  

Tiếng Anh trong trường mầm non

300

03 tháng

2.200.000

Chứng chỉ

2. CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẢN CHỨC DANH  NGHỀ NGHIỆP

TT

Tên chương trình

(Lớp)

Thời lượng

(Tiết)

Thời gian học

Học phí

(Ngàn đồng)

Được cấp

1

Chuẩn chức danh nghề nghiệp GVMN hạng 2

240

03 tháng

2.200.000

Chứng chỉ

2

Chuẩn chức danh nghề nghiệp GVMN hạng 3

240

03 tháng

2.200.000

Chứng chỉ

3

Chuẩn chức danh nghề nghiệp GVMN hạng 4

240

03 tháng

2.200.000

Chứng chỉ

 

3. CHƯƠNG TRÌNH ỨNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIÁO DỤC MẦM NON

TT

Tên chương trình

(Lớp)

Thời lượng

(Tiết)

Thời gian học

Học phí

(Ngàn đồng)

Được cấp

1

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục mầm non

Học viên hoàn thành từ 6 Môdđun được cấp chứng chỉ

4. CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT

TT

Tên chương trình

(Lớp)

Thời lượng

(Tiết)

 

Thời gian học

 

Học phí

(Ngàn đồng)

Được cấp

1

Can thiệp sớm, giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trí tuệ và trẻ rối loạn phổ tự kỉ

320

03 tháng

3.000.000

Chứng chỉ

2

Can thiệp sớm, phát triển giao tiếp, ngôn ngữ, lời nói cho trẻ khuyết tật nghe, nói

320

03 tháng

3.000.000

Chứng chỉ

3

Can thiệp cho trẻ rối loạn ngôn ngữ và lời nói

320

03 tháng

3.000.000

Chứng chỉ

4

Trị liệu âm nhạc và can thiệp sớm cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ

320

03 tháng

3.000.000

Chứng chỉ

5. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, PHƯƠNG PHÁP, MÔ HÌNH GIÁO DỤC MẦM NON TIÊN TIẾN

TT

Tên chương trình

(Lớp)

Thời lượng

(Tiết)

 

Thời gian học

 

Học phí

(Ngàn đồng)

Được cấp

1

Giáo viên MONTESSORI

350

03 tháng

13.500.000

Chứng chỉ

2

Giáo dục Mầm non theo cách tiếp cận Reggio Emilia

300

03 tháng

15.500.000

Chứng chỉ

(Chi tiết các chương trình tại đây)