Thứ Tư, 01-07-2020 | 10:53

Chương trình đào tạo ngắn hạn

DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

1. CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ GIÁO DỤC MẦM NON

TT

Tên chương trình

(Lớp)

Thời lượng

(Tiết)

Thời gian học

(Tháng)

Học phí

(Ngàn đồng)

Được cấp

 1.  

Xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật trong nhóm, lớp mầm non

30

06 buổi

1.800.000

Chứng nhận

 1.  

Phối hợp nhà trường, gia đình và cộng đồng để bảo vệ quyền trẻ em

30

06 buổi

1.800.000

Chứng nhận

 1.  

Phòng chống bạo hành và xử lý vi phạm về quyền trẻ em trong cơ sở giáo dục Mầm non

30

06 buổi

1.800.000

Chứng nhận

 1.  

Tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ trong nhóm lớp ghép nhiều độ tuổi

30

06 buổi

1.800.000

Chứng nhận

 1.  

Giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non

30

06 buổi

1.800.000

Chứng nhận

 1.  

Vấn đề lồng ghép giới trong giáo dục Mầm non

30

06 buổi

1.800.000

Chứng nhận

 1.  

Tổ chức các hoạt động phát triển nhận thức, vận động, ngôn ngữ, tình cảm, thẩm mĩ và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm

30

06 buổi

1.800.000

Chứng nhận

 1.  

Bồi dưỡng tổ trưởng tổ chuyên môn

100

20 buổi

3.000.000

Chứng nhận

 1.  

Bồi dưỡng Hiệu phó bán trú trường Mầm non

120

24 buổi

3.600.000

Chứng nhận

 1.  

Aerobic và thể dục nhịp điệu cho trẻ mầm non

90

18 buổi

2.700.000

Chứng nhận

 1.  

Phòng bệnh, an toàn và sơ cấp cứu cho trẻ mầm non

50

10 buổi

1.500.000

Chứng nhận

 1.  

Sửa chính âm, chính tả cho giáo viên mầm non và phương pháp sửa lỗi phát âm cho trẻ

20

04 buổi

1.500.000

Chứng nhận

 1.  

Phát triển khả năng tiền đọc, viết tuổi mầm non

50

10 buổi

1.500.000

Chứng nhận

 1.  

Kỹ năng thiết kế đồ chơi - đồ dùng dạy học mầm non

theo hướng giáo dục tích hợp

30

06 buổi

1.500.000

Chứng nhận

 1.  

Hoạt động vẽ trong trường mầm non

150

30 buổi

2.500.000

Chứng nhận

 1.  

Trang trí trong trường mầm non

150

30 buổi

2.500.000

Chứng nhận

 1.  

Hoạt động nặn trong trường mầm non

150

30 buổi

2.500.000

Chứng nhận

 1.  

Phương pháp tổ chức hoạt động mỹ thuật trong trường

mầm non

150

30 buổi

2.500.000

Chứng nhận

 1.  

Biên soạn và tổ chức trò chơi âm nhạc cho trẻ

60

12 buổi

1.800.000

Chứng nhận

 1.  

Dàn dựng chương trình biểu diễn văn nghệ trong trường mầm non

30

06 buổi

1.500.000

Chứng nhận

 1.  

Giáo dục truyển thống văn hóa thông qua tổ chức lễ hội

ở trường mầm non

30

06 buổi

1.500.000

Chứng nhận

2. CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẢN CHỨC DANH  NGHỀ NGHIỆP

TT

Tên chương trình

(Lớp)

Thời lượng

(Tiết)

Thời gian học

Học phí

(Ngàn đồng)

Được cấp

 1.  

Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

100

20 buổi

2.200.000

Chứng nhận

 1.  

Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao

160

32 buổi

3.000.000

Chứng nhận

 1.  

Năng lực tiếng Anh tăng cường bậc 2

100

20 buổi

2.200.000

Chứng nhận

 1.  

Năng lực tiếng Anh tăng cường bậc 3

100

20 buổi

2.200.000

Chứng nhận

 1.  

Năng lực tiếng Anh tăng cường bậc 4

100

20 buổi

2.200.000

Chứng nhận

3. CHƯƠNG TRÌNH ỨNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIÁO DỤC MẦM NON

TT

Tên chương trình

(Lớp)

Thời lượng

(Tiết)

Thời gian học

Học phí

(Ngàn đồng)

Được cấp

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục mầm non

Học viên hoàn thành từ 6 Môdđun được cấp chứng chỉ

Đăng ký theo các Môđun

 

 1. Thiết kế bài giảng điện tử cơ bản

20

04 buổi

500.000

Chứng nhận

 1. Kỹ thuật thiết kế bài giảng điện tử nâng cao

25

05 buổi

600.000

Chứng nhận

 1. Thiết kế trò chơi và phần mềm giáo dục bằng Scratch

25

05 buổi

600.000

Chứng nhận

 1. Sử dụng Microsoft Teams trong quản lý lớp học

15

03 buổi

400.000

Chứng nhận

 1. Thiết kế bài giảng E-Learning theo hướng tích cực hóa cho giáo viên mầm non

25

05 buổi

600.000

Chứng nhận

 1. Hướng dẫn sử dụng Office 365 sáng tạo và hiệu quả trong hoạt động dạy và học

20

04 buổi

500.000

Chứng nhận

 1. Thiết kế video tương tác ứng dụng trong dạy học

20

04 buổi

500.000

Chứng nhận

 1. Hướng dẫn sử dụng các công cụ số trong lớp học

15

03 buổi

400.000

Chứng nhận

 1. Khai thác một số phần mềm văn phòng và công cụ lưu trữ trực tuyến

20

04 buổi

500.000

Chứng nhận

 1.  Xây dựng kho học liệu điện tử cho dạy học mầm non

20

04 buổi

500.000

Chứng nhận

 1. Dạy học STEM bằng Microbot trong mầm non

30

06 buổi

400.000

Chứng nhận

             

4. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, PHƯƠNG PHÁP, MÔ HÌNH GIÁO DỤC MẦM NON TIÊN TIẾN

TT

Tên chương trình

(Lớp)

Thời lượng

(Tiết)

 

Thời gian học

 

Học phí

(Ngàn đồng)

Được cấp

1. Đăng ký theo các Môđun

1. Tổng quan về giáo dục Mầm non theo cách tiếp cận Reggio Emilia

30

06 buổi

3.000.000

Chứng nhận

2. Xây dựng môi trường theo phương pháp tiếp cận Reggio Emilia

20

04 buổi

2.500.000

Chứng nhận

3. Dự án học tập theo phương pháp tiếp cận Reggio Emilia

30

06 buổi

3.000.000

Chứng nhận

4. Hoạt động nghệ thuật theo phương pháp tiếp cận Reggio Emilia

30

06 buổi

3.000.000

Chứng nhận

5. Ánh sáng

20

04 buổi

2.500.000

Chứng nhận

6. Hồ sơ

30

06 buổi

3.000.000

Chứng nhận

1

Tổng quan về STEM trong Giáo dục Mầm non

30

06 buổi

2.500.000

Chứng nhận

2

Vận dụng STEM trong Giáo dục mầm non

60

12 buổi

4.500.000

Chứng nhận

3

Quản trị hoạt động giáo dục trong trường mầm non

60

12 buổi

1.800.000

Chứng nhận

4

Quản trị hoạt động nuôi dưỡng trong trường mầm non

60

12 buổi

1.800.000

Chứng nhận

5

Quản trị nhân sự và tài chính trong trường mầm non

60

12 buổi

1.800.000

Chứng nhận