Thứ Hai, 12-12-2016 | 14:52

Đào tạo đại học chỉ còn 3 - 4 năm

Các trường ĐH chuẩn bị thay đổi chương trình đào tạo như thế nào, khi Chính phủ có quyết định phê duyệt khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, rút ngắn thời gian đào tạo ĐH xuống còn 3 - 5

Nguồn: http://thanhnien.vn/giao-duc/dao-tao-dai-hoc-chi-con-3-4-nam-763011.html