Thứ Hai, 23-01-2017 | 09:21

Hết thời hiền lành thì phiếu cao

Tư duy trước đây là hiền lành phiếu cao thì bây giờ khác hoàn toàn. Ông không làm, không năng động, không va chạm gì thì phiếu không cao đâu. Đánh giá bây giờ là bằng công việc, hiệu quả chứ không đánh giá bằng cảm tính”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nói về sự lan tỏa của “Chính phủ hành động” xuống các bộ, ngành, chính quyền địa phương.

Xem chi tiết tại: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/het-thoi-hien-lanh-thi-phieu-cao-1114992.tpo