Biểu MẫuCơ sở 2 - Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Tp.HCM

Lãnh đạo Ban:

  - Nguyễn Quý Hòa - Trưởng ban

  - Trần Tuấn Anh - Phó Trưởng ban


Địa chỉ

: Số 248, đường Liên Phường, phường Phước Long B, Q.9, Tp.HCM
Điện thoại : 028 62826596
Fax
Website :http://www.cdsptw-tphcm.vn/coso2/
Email : bqlcs2@ncehcm.edu.vn