Thứ Tư, 30-01-2013 | 13:51

Biểu mẫu dùng cho HSSV

 

1. Phiếu yêu cầu bảo lưu học tập

2. Phiếu yêu cầu được tiếp tục học tập

3. Đơn xin thôi học

4. Đơn xin chuyển trường

5. Xác nhận sinh viên ngoai trú

6. Đơn xin cấp lại thẻ BHYT

7. Giấy xác nhận sinh viên (dùng để vay vốn)

8. Phiếu yêu cầu giải quyết khiếu nại

9. Đơn xin vào KTX

10. Đơn xin vào ở ghép KTX

11. Bản tự khai của sinh viên xin vào KTX