Thứ Tư, 19-05-2021 | 00:00

KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HKI NĂM HỌC 2020-2021

KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

Sau thời gian 15 ngày phản hồi kết quả rèn luyện, nay nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên kết quả rèn luyện HKI năm học 2020-2021 theo file đính kèm: Điểm rèn luyện HKI 2020-2021