Thứ Năm, 13-04-2023 | 11:22

KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN HK1 NĂM HỌC 2022-2023

KẾT QUẢ THI ĐUA SINH VIÊN KHÓA HỌC 2020-2023, 2021-2024 VÀ 2022-2025, HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023

Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên kết quả rèn luyện khóa học 2020-2023, 2021 - 2024 và 2022 - 2025 HKI, năm học 2022-2023 theo file đính kèm: Điểm rèn luyện HKI 2022-2023. Sinh viên xem và phàn hồi kết quả (nếu có) trong vòng 15 ngày kể từ ngày 13/04/2023. Sau thời gian đó nhà trường sẽ tiến hành làm quyết định công nhận thi đua sinh viên và xét học bổng cho sinh viên.

Trân trọng!