Nhiệt liệt chào mừng 46 năm ngày thành lập Trường (25/9/1976-25/9/2022)


Thứ Sáu, 12-08-2022 | 00:00

KẾT QUẢ THI ĐUA SINH VIÊN KHÓA HỌC 2019-2022 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022

KẾT QUẢ THI ĐUA SINH VIÊN KHÓA HỌC 2019-2022

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022

Sau thời gian 15 ngày phản hồi kết quả rèn luyện, nay nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên kết quả rèn luyện khóa học 2019 - 2022 HKII, năm học 2021-2022 theo file đính kèm: Điểm rèn luyện HKII 2021-2022. Kết quả này sẽ làm căn cứ để xét học bổng cho sinh viên.

Trân trọng!