Thứ Sáu, 31-05-2019 | 17:02

THÔNG BÁO KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HỌC SINH, SINH VIÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HỌC SINH, SINH VIÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

       Phòng Công tác Chính trị - Học Sinh Sinh viên thông báo đến toàn thể HSSV kết quả rèn luyện học kỳ I, năm học 2018-2019 như sau:

I. Khoa Giáo dục Mầm non

1. Lớp 29A - 29B

2. Lớp 29C - 29D

3. Lớp 29E - 29G

4. Lớp 30A - 30B

5. Lớp 30C - 30D

6. Lớp 30E - 30G

7. Lớp 31A - 31B

8. Lớp 31C - 31D

9. Lớp 31E - 31G

10. Lớp Trc7A - TrC7B

11. Lớp TrC8

II. Khoa Âm nhạc

1. Lớp Nhạc 17

2. Lớp Nhạc 18

3. Lớp Nhạc 19

III. Khoa Cơ bản

1. Lớp CTXH4

2. Lớp CTXH5

3. Lớp CTXH6

IV. Khoa Dinh dưỡng Cộng đồng

1. Lớp KTGĐ8

2. Lớp KTGĐ9

3. Lớp KTGĐ10

V. Khoa Giáo dục Chính trị

1. Lớp GDCD6

2. Lớp GDCD7

3. Lớp GDCD8

VI. Khoa Giáo dục Đặc biệt

1. Lớp GDĐB13

2. Lớp GDĐB14

3. Lớp GDĐB15

VII. Khoa Mỹ thuật

1. Lớp Mỹ thuật 17

2. Lớp Mỹ thuật 18

3. Lớp Mỹ thuật 19

VIII. Khoa Tiếng Anh

1. Lớp SPTA6

2. Lớp SPTA7

3. Lớp SPTA8

       Thời hạn nhận phản hồi về điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2018-2019 là 15 ngày kể từ ngày thông báo. Học sinh, sinh viên trực tiếp đến phòng Công tác Chính trị - Học sinh Sinh viên để khiếu nại và được giải đáp thắc mắc. 

Trân trọng./.