Thứ Năm, 20-04-2017 | 10:05

THÔNG BÁO PHẢN HỒI KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HKI NĂM HỌC 2016 - 2017

THÔNG BÁO

V/v phản hồi điểm rèn luyện học kỳ I, năm học 2016  -2017

Học sinh sinh viên xem kết quả học tập và rèn luyện tại đây.

Mọi thắc mắc về điểm học tập liên hệ phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục. Điện thoại liên hệ 08 38 304556.

Thắc mắc điểm rèn luyện liên hệ trực tiếp CVHT hoặc phòng Công tác chính trị - Học sinh sinh viên. Điện thoại liên hệ 08 38 399462

Thời gian phản hồi đến hết ngày 27/4/2017. Sau thời gian trên, mọi thắc mắc, kiến nghị sẽ không được giải quyết. 

1. GDMN 27

2. GDMN 28

3. GDMN 29

4. Khoa Âm nhạc

5. Khoa Cơ bản

6. Khoa Dinh dưỡng Cộng đồng

7. Khoa GDCT

8. Khoa GDĐB

9. Khoa Tiếng Anh

10. Trung cấp MN

11. Khoa Mỹ Thuật