Thứ Hai, 11-11-2019 | 11:19

HỌC BỔNG HỌC SINH, SINH VIÊN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019

HỌC BỔNG HỌC SINH, SINH VIÊN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019 

Phòng Công tác Chính trị - Học Sinh Sinh viên thông báo đến HSSV  danh sách học bổng học kỳ I, năm học 2018-2019 như sau:

HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

HỌC BỔNG TRỢ CẤP XÃ HỘI

HỌC BỔNG DÂN TỘC + NGHÈO - CẬN NGHÈO

 

LƯU Ý: HSSV được nhận học bổng vui lòng cung cấp số tài khoản ngân hàng Vietinbank theo mẫu phòng CTCT-HSSV gửi để phòng Kế hoạch tài chính chuyển tiền nhé.