Thứ Ba, 10-10-2023 | 14:16

HỌC BỔNG KKHT KHÓA 2021 - 2024 và 2022 - 2025 HKII NĂM HỌC 2022 - 2023

HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP KHÓA 2021 - 2024 và 2022 - 2025 HKII NĂM HỌC 2022 - 2023

Nhà trường thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập HKII khóa học 2021-2024 và 2022 - 2025 năm học 2022 - 2023 theo theofile đính kèm.

Nhà trường sẽ chi trả học bổng theo hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng Vietinbank. Sinh viên bảo lưu sẽ chuyển khoản khi sinh viên quay lại làm thủ tục nhập học. 

Trân trọng!