Thứ Tư, 10-08-2022 | 00:00

HỌC BỔNG KKHT KHÓA HỌC 2019 - 2022 HỌC KỲ 1&2 NĂM HỌC 2021 - 2022

HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP KHÓA HỌC 2019 - 2022

HKI & HKII NĂM HỌC 2021 - 2022

Nhà trường thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập HKI & HKII năm học 2021 - 2022 như sau:

Học kỳ I theo file đính kèm

Học kỳ II theo file đính kèm

Nhà trường sẽ chi trả học bổng theo hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng Vietinbank. Sinh viên có tên trong danh sách có trách nhiệm cung cấp số tài khoản ngân hàng Vietinbank đúng tên mình để nhà trường tiến hành chuyển học bổng qua tài khoản. Quá thời hạn nhà trường sẽ chi trả học bổng cho sinh viên vào học kỳ tiếp theo.

Trân trọng!