Thứ Năm, 07-01-2021 | 13:58

HỌC BỔNG TCXH HKI 2020-2021

THÔNG BÁO

HỌC BỔNG TRỢ CẤP XÃ HỘI HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2020 -2021 

Nhà trường thông báo về học bổng HKI năm học 2020 - 2021 như sau:

1. Sinh viên được nhận học bổng trợ cấp xã hội học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 xem danh sách tại đây (danh sách đính kèm)

2. Sinh viên có tên trong danh sách sẽ được chi trả học bổng theo hình thức chuyển khoản thông qua tài khoản ngân hàng Vietinbank. Sinh viên có trách nhiệm cung cấp số tài khoản ngân hàng Vietinbank đứng tên mình cho phòng CTCT-HSSV. Quá thời hạn nhà trường sẽ chi trả học bổng cho sinh viên vào kỳ học tiếp theo.