Thứ Năm, 07-01-2021 | 13:42

HỌC BỔNG KKHT HKII 2019-2020

THÔNG BÁO

HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II 

NĂM HỌC 2019 -2020 

Nhà trường thông báo về học bổng HKII năm học 2019 - 2020 như sau:

1. Sinh viên (Khóa học 2018 - 2021 và Khóa học 2019 - 2022) được nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 (danh sách đính kèm)

2. Sinh viên có tên trong danh sách sẽ được chi trả học bổng theo hình thức chuyển khoản thông qua tài khoản ngân hàng Vietinbank. Sinh viên có trách nhiệm cung cấp số tài khoản ngân hàng Vietinbank đứng tên mình cho phòng CTCT-HSSV. Quá thời hạn nhà trường sẽ chi trả học bổng cho sinh viên vào kỳ học tiếp theo.