Thứ Ba, 10-10-2023 | 14:49

PHẦN THƯỞNG TCXH DÀNH CHO SINH VIÊN CÓ XLTĐ TỪ KHÁ TRỞ LÊN HK2, NĂM HỌC 2022-2023

PHẦN THƯỞNG TCXH DÀNH CHO SINH VIÊN CÓ XLTĐ TỪ KHÁ TRỞ LÊN HK2, NĂM HỌC 2022-2023

Nhà trường thông báo danh sách sinh viên được nhận Phần hường cho sinh viên diện TCXH có xếp loại thi đua HK2 năm học 2022-2023 đạt từ Khá trở lên xem tại đây

Nhà trường sẽ chi trả học bổng theo hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng Vietinbank. 

Trân trọng!