Thứ Ba, 02-01-2024 | 16:12

QUYẾT ĐỊNH MGHP HKI NH 2023-2026

QUYẾT ĐỊNH SINH VIÊN ĐƯỢC MGHP HKII NĂM HỌC 2021 - 2022

Nhà trường thông báo danh sách sinh viên được miễn giảm học phí HKI năm học 2023 - 2023 theo quyết đinh đính kèm. Sinh viên theo dõi để được hưởng các quyền lợi nhé.

Trân trọng!