Thứ Năm, 14-03-2013 | 15:50

THÔNG TIN HỌC SINH – SINH VIÊN CẦN BIẾT

1. T hực hiện nội quy học vụ

a)       Nghiêm túc trong giờ học: không nghe điện thoại, không làm việc riêng trong lớp học và tự ý bỏ ra ngoài.

b)       Thực hiện đúng quy định về giờ học trên lớp:

- Cơ sở 1

+ Lịch học Bậc Trung cấp (1 tiết = 45 phút)

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Tiết 1

7h00-7h45

Tiết 7

12h30-13h15

Tiết 2

7h45-8h30

Tiết 8

13h15-14h00

Tiết 3

8h30-9h15

Tiết 9

14h00-14h45

Nghỉ giải lao 20 phút

Nghỉ giải lao 20 phút

Tiết 4

9h35-10h20

Tiết 10

15h05-15h50

Tiết 5

10h20-11h05

Tiết 11

15h50-16h35

Nghỉ giải lao 10 phút

Nghỉ giải lao 10 phút

Tiết 6

11h15-12h00

Tiết 12

16h45-17h30

         

+ Lịch học Bậc Cao đẳng (1 tiết = 50 phút)

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Tiết 1

7h35-8h25

Tiết 5

13h05-13h55

Tiết 2

8h25-9h15

Tiết 6

13h55-14h45

Nghỉ giải lao 20 phút

Nghỉ giải lao 20 phút

Tiết 3

9h35-10h25

Tiết 7

15h05-15h55

Tiết 4

10h25-11h15

Tiết 8

15h55-16h45

- Cơ sở 2 (1 tiết = 50 phút)

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Tiết 1

7h30-8h20

Tiết 5

12h45-13h35

Tiết 2

8h20-9h10

Tiết 6

13h35-14h25

Nghỉ giải lao 20 phút

Nghỉ giải lao 10 phút

Tiết 3

9h30-10h20

Tiết 7

14h35-15h25

Tiết 4

10h20-11h10

Tiết 8

15h25-16h15

c)       Xin phép, nghỉ học:

  • Sinh viên nghỉ học từ 1 đến 3 ngày: Xin phép giáo viên bộ môn và viết đơn xin phép thông qua Cố vấn học tập.
  • Nghỉ học từ 3 đến 5 ngày: Đơn xin phép phải có ý kiến phê duyệt của Ban Chủ nhiệm khoa, Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên.
  • Nghỉ trên 5 ngày: Đơn xin phép phải có ý kiến phê duyệt của Ban Chủ nhiệm khoa và Phòng Công tác sinh viên, Ban Giám hiệu.
  • Sinh viên nghỉ học 2 tuần không có lý do Phòng Công tác Sinh viên kết hợp với Ban chủ nhiệm Khoa, Bộ môn mời phụ huynh để thông báo việc buộc thôi học và bồi thường kinh phí đào tạo (đối với các ngành Sư Phạm).

2. Thực hiện nội quy chung

a)       Lễ phép và giao tiếp lịch sự với thầy cô giáo, cán bộ - công nhân viên chức.

b)       Tác phong nghiêm túc, mặc đồng phục đúng quy định:

  • Nữ sinh viên: Đồng phục do nhà trường phát hành, quần sẫm màu.
  • Nam sinh viên: Quần tây, áo sơ mi trắng.

c)       Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chính trị và hoạt động ngoại khóa do nhà trường tổ chức.

d)       Có ý thức bảo vệ môi trường “Xanh – sạch – đẹp”: Không xả rác trong lớp học, trong khuôn viên nhà trường và nơi công cộng.

e)       Nâng cao ý thức: tự học, khai thác tối đa tài nguyên thư viện, giúp đỡ, hỗ trợ và động viên các bạn cùng vươn lên trong học tập.