Thứ Ba, 16-07-2019 | 08:53

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP NĂM 2019 - HÌNH THỨC CHÍNH QUY

THÔNG BÁO

Về việc Tổ chức Lễ Tốt nghiệp năm 2019 - Hình thức Chính quy

       Căn cứ kế hoạch số 419/CĐSPTW-CTSV ngày 15/7/2019 về Tổ chức Lễ tốt nghiệp bậc Cao đẳng niên khóa 2016-2019, bậc Trung cấp chuyên nghiệp niên khóa 2017-2019, Nhà trường thông báo đến các đơn vị và học sinh, sinh viên về việc tổ chức Lễ Tốt nghiệp năm 2019 - Hình thức chính quy như sau:

       File: Thông báo tổ chức Lễ Tốt nghiệp năm 2019

       Trân trọng./.