Thứ Năm, 15-08-2019 | 13:55

THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSV

THÔNG BÁO

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSV NĂM HỌC 2019 - 2020

(Dành cho sinh viên năm 1, khóa học 2019-2022)

       Thực hiện kế hoạch số 500/KH-CĐSPTW-CTSV về Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh sinh viên năm học 2019-2020, Phòng Công tác Chính trị - Học sinh Sinh viên thông báo lịch học "Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh sinh viên" đối với sinh viên năm nhất khóa học 2019 - 2022, cụ thể đính kèm file sau:

       - Nội dung chuyên đề: phuluc1

       - Lịch học: phuluc2

       Trân trọng./.