Thứ Sáu, 03-05-2013 | 16:22

Danh sách thí sinh vào vòng Chung kết, các giải phụ Hội thi Kể chuyện về tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh Năm 2013, Chủ đề “Sáng mãi tên Người”

 download tại đây

 

  

 

ĐẢNG BỘ KHỐI ĐH-CĐ&TCCN

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG CĐSPTW TP.HCM

BAN TỔ CHỨC HỘI THI

 
   

 


Số: 334-TB/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 5 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Danh sách thí sinh vào vòng Chung kết, các giải phụ

 Hội thi Kể chuyện về tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

Năm 2013, Chủ đề “Sáng mãi tên Người”

Căn cứ vào kế hoạch số 64-KH/BTG.ĐUK ngày 28/12/2012 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các trường ĐH-CĐ&TCCN TP.HCM về việc tổ chức Hội thi Kể chuyện về tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh năm 2013 – Chủ đề “Sáng mãi tên Người”;

Căn kết quả chấm thi vòng bán kết và sự thống nhất của Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Ban giám khảo Hội thi,

Ban Tổ chức Hội thi thông báo đến các đơn vị những nội dung sau:

  1. Theo kế hoạch hội thi, sẽ có 6 tiết mục được chọn vào vòng chung kết với 6 giải thưởng chính và 5 giải phụ. Tuy nhiên, căn cứ vào chất lượng vòng bán kết và để cổ động phong trào, Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và Ban Giám khảo đã thống nhất :

-   Chọn thêm 02 tiết mục vào vòng chung kết và trao thêm 2 giải khuyến khích cho vòng này.

-   Trao thêm 03 giải thưởng phụ.

Như vậy, tổng cộng có 08 giải thưởng chính ở vòng chung kết (01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba, 04 giải khuyến khích) và 8 giải thưởng phụ (xem danh sách đính kèm).

2. Một số thí sinh vào vòng chung kết có câu chuyện kể trùng nhau thì đề nghị thí sinh có số điểm thấp hơn chọn câu chuyện mới không trùng với các câu chuyện có trong danh sách vào chung kết để dự thi nhằm tránh sự nhàm chán (xem cột ghi chú trong danh sách đính kèm)

3. Ngoài các tiết mục kể chuyện và tiết mục văn nghệ kèm theo được chọn biểu diễn xếp hạng ở vòng chung kết. Để tăng thêm tính hấp dẫn của Hội thi, đề nghị 02 tiết mục sau (đã đạt giải thưởng phụ) tham gia biểu diễn ở vòng chung kết:

 

TT

Thể loại

Tiết mục biểu diễn

Đơn vị

1.

Đơn ca Nữ

Bác Hồ  một tình yêu bao la

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

2.

Tốp ca Nam

Nhớ mãi lời ghi của Người

Đại học Hoa Sen

 

4. Kính mời các đồng chí Cán bộ phụ trách, các thí sinh vào vòng Chung kết đến tham dự buổi họp vào lúc: 14g00 ngày 06/5/2013, tại phòng truyền thống (E3), Trường Cao đẳng Sư phạm trung ương TP. Hồ Chí Minh, 182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, để Ban Tổ chức Hội thi triển khai và giải đáp một số nội dung thi của vòng Chung kết.

5. Vòng chung kết của hội thi diễn ra vào đêm 18/05/2013 tại Trường Cao đằng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh – Số 182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, TP. HCM.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Đ/c Phạm Thị Lệ Xuân – Phó ban thường trực Hội thi - Bí thư Đoàn trường CĐSPTWTP.HCM. SĐT: 0936.167.455. Hoặc qua email: hoithikechuyenvebac@gmail.com

Đề nghị Đảng ủy các trường có thí sinh vào vòng Chung kết quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện để vòng Chung kết của hội thi được thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- TT.ĐUK;

- BTG.ĐUK;

- Các đ/c trong BCĐ, BTC Hội thi;

- Đảng ủy các đơn vị có tiết mục vào vòng Bán kết;

- Lưu VP Đảng ủy.

 

                                                                                                                             

T/M BAN CHỈ ĐẠO

                                                                                                             TRƯỞNG BAN

                                                                                                                     (đã ký)

 

 

 

                                                                                                      PGS. TS. Lê Văn Tiến


 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ĐẢNG BỘ KHỐI ĐH-CĐ&TCCN

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG CĐSPTW TP.HCM

BAN TỔ CHỨC HỘI THI

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng  04  năm 2013

 

DANH SÁCH THÍ SINH VÀO VÒNG CHUNG KẾT

Hội thi Kể chuyện về tấm gương đạo đức

và phong cách Hồ Chí Minh - Năm 2013

 Chủ đề “Sáng mãi tên Người”

                                                                                                                       

TT

HỌ VÀ TÊN

Tên câu chuyện

ĐƠN VỊ

Ghi chú

1

Võ Kim Bảo

Tấm lòng của Bác Hồ với chiến sĩ

Trường Đại học Sài Gòn

 

2

Võ Thanh Châu

 

Bữa cơm gia đình

Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM

 

3

Nguyễn Khắc Huy

Tình yêu của Bác Hồ dành cho những khúc dân ca

Trường Đại học Mở TP.HCM

Đề nghị chọn câu chuyện mới

4

Phạm Thị Trang

Bác Hồ đến thăm các cháu mồ côi ở trại Kim Đồng

Trường Cao đẳng Sư phạm TW TP.HCM

 

5

Dương Thùy Trang

Bác Hồ đến thăm các cháu mồ côi ở trại Kim Đồng

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Đề nghị chọn câu chuyện mới

6

Đinh Hương Thảo

Chuyện xảy ra bất ngờ

Trường Cao đẳng Sư phạm TW TP.HCM

 

7

Nguyễn Thị Thanh Thanh

Bức thư riêng đầy tình cảm lớn lao

Trường Đại học Luật TP.HCM

 

 8

Nguyễn Thị Như Thùy

Tình yêu của Bác Hồ dành cho những khúc dân ca

Trường Đại học Sài Gòn

 

 

BAN TỔ CHỨC HỘI THI

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

ĐẢNG BỘ KHỐI ĐH-CĐ&TCCN

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG CĐSPTW TP.HCM

BAN TỔ CHỨC HỘI THI

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

DANH SÁCH CÁC GIẢI PHỤ

Hội thi Kể chuyện về tấm gương đạo đức

và phong cách Hồ Chí Minh - Năm 2013

 Chủ đề “Sáng mãi tên Người”

                                                                                                                       

TT

TÊN GIẢI THƯỞNG

TÊN TIẾT MỤC

ĐƠN VỊ

1

Múa độc lập xuất sắc nhất

Theo dấu chân Người

Đại học Luật

2

Múa minh họa xuất sắc nhất

Người đi tìm hình của nước

Cao đẳng Sư phạm TW TP.HCM

3

Minh họa cho kể chuyện ấn tượng nhất

Bác Hồ đến thăm các cháu mồ côi ở trại Kim Đồng

Cao đẳng Sư phạm TW TP.HCM

4

Đơn ca Nam

Chúng con canh giấc ngủ của Người

Đại học Sài Gòn

5

Đơn ca Nữ

Bác Hồ  một tình yêu bao la

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

6

Tốp ca Nam

Nhớ mãi lời ghi của Người

Đại học Hoa Sen

7

Giải cho thí sinh dân tộc có tiết mục hấp dẫn

Mohamad Hà Phương

Dự bị Đại học

8

 

Giải cổ động đông đảo và nhiệt tình nhất

 

Đại học Hồng Bàng Thành phố Hồ Chí Minh

 

Cao đẳng Công nghệ Vạn Xuân

 

BAN TỔ CHỨC HỘI THI