Thứ Năm, 07-03-2013 | 11:11

Hoạt động đối ngoại của khoa Giáo dục đặc biệt năm học 2009- 2010

Trong năm học 2009- 2010, khoa Giáo dục đặc biệt đã tổ chức một số hoạt động nhằm khởi đầu, củng cố và phát triển hợp tác với các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức nước ngoài.
 
Giao lưu với đoàn Bác sỹ Hoa kỳ do Tiến sỹ A. Johnson.
Làm việc với Giáo sư Hozumi Araki, trường Đại học Ritsumeikan, Nhật Bản.
Làm việc với Tình nguyện viên VSO.
Làm việc với các chuyên gia Hoa Kỳ - People to People  - 2011