Nghiên Cứu Khoa HọcKhoa Cơ Bản

Ban Chủ Nhiệm Khoa

  • ThS. Đỗ Đình Nghĩa (Trưởng khoa)
  • ThS. Nguyễn Đình Tình (P. Trưởng Khoa)
Văn phòng : Lầu 1 nhà E - 182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 2, Q.10, Tp.HCM
Điện thoại : 028.38337551
Fax  
Website : www.cdsptw-tphcm/9_khoa-co-ban.html
Email :

Chia Sẻ Tài Liệu