Phòng Quản Lý Khoa Học & Hợp Tác Quốc Tế

 

Nhân sự P. QLKH&HTQT

  •                                - Trưởng Phòng
  • ThS. Nguyễn Thị Hằng - Chuyên viên
  • ThS. Trần Thị Diễm My - Chuyên viên
Văn phòng  Lầu 1 Dãy nhà Văn phòng - số 182 Nguyễn Chí Thanh, P.2, Q.10, TP.HCM
Điện thoại 028.3839464
Website :http://www.cdsptw-tphcm.vn/48
Email

qlkh@ncehcm.edu.vn