Thứ Ba, 12-12-2023 | 17:11

NGHIỆM THU NHIỆM VỤ MÃ SỐ ĐA33-2023-CM3-03 THUỘC ĐỀ ÁN 33 - NĂM 2023

Vào lúc 13h30 Thứ Ba, ngày 12 tháng 12 năm 2023, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ nghiên cứu số 03 Khảo sát thực trạng và đề xuất cơ chế chính sách nhằm phát triển mạng lưới trường mầm non liên kết tổ chức thực tập rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên thuộc Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025" năm 2023.

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ nghiên cứu mã số ĐA33-2023-CM3-03 thuộc Đề án 33 - Năm 2023 (Từ trái sang: ThS. Nguyễn Thị Hương Giang - UV, TK; TS. Phạm Thu Hương - PB2; TS. Trần Thị Phương - PB1; ThS. Phùng Duy Hoàng Yến - Chủ tịch; Bà Huỳnh Vũ Ngọc Phương - UV)

Nhiệm vụ này được thực hiện với mục tiêu nhằm xác định cơ sở lý luận và thực tiễn từ đó đề xuất cơ chế chính sách nhằm phát triển mạng lưới trường mầm non liên kết tổ chức thực tập rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng hiện nay của các trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

Mở đầu buổi đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ, ThS. Nguyễn Thị Thu Lương - Chủ nhiệm nhiệm vụ trình bày tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu và cơ sở lý luận làm nền tảng để tiến hành khảo sát thực trạng và đề ra cơ chế của nhiệm vụ.

Chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Nguyễn Thị Thu Lương báo cáo cơ sở lý luận

Sau khi đã tổng quan các nghiên cứu và nghiên cứu cơ sở lý luận liên quan đến nhiệm vụ thì nhóm thực hiện tiến hành khảo sát và đánh giá thực trạng.

CN. Phùng Thị Thoáng - TVC nhóm NC trình bày thực trạng về cơ chế tự chủ tài chính nhằm phát triển mạng lưới trường mầm non liên kết tổ chức thực tập rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên

ThS. Hồ Thị Tường Vân - TVC nhóm NC trình bày nội dung đề xuất cơ chế tự chủ tài chính nhằm phát triển mạng lưới trường mầm non liên kết tổ chức thực tập rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên

Có thể thấy, nhóm thực hiện nhiệm vụ đã hệ thống hóa được cơ sở lý luận về cơ chế chính sách, cơ chế tự chủ tài chính nhằm phát triển mạng lưới trường mầm non liên kết tổ chức thực tập rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên. Đồng thời, nhóm nghiên cứu cũng đã khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng cơ chế tự chủ tài chính nhằm phát triển mạng lưới trường mầm non liên kết tổ chức thực tập rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên từ đó đề xuất ra các cơ chế tự chủ tài chính nhằm phá triển mạng lưới trường mầm non liên kết để tổ chức thực tập rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên.

Toàn cảnh buổi làm việc của hội đồng

 

Tin&Bài: P.ĐT, KH&HTQT