Thứ Ba, 08-08-2023 | 10:32

Thông báo tổ chức hội thảo khoa học

 

Thực hiện kết hoạch triển khai nhiệm vụ thực hiện Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025" năm 2023. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi hội thảo gồm 3 Hội thảo, cụ thể như sau:

- Hội thảo thuộc Nhiệm vụ 1: "Tự chủ chương trình trong phát triển hệ thống trường mầm non thực hành". Vui lòng xem chi tiết tại đây.

- Hội thảo thuộc Nhiệm vụ 2: "Xây dựng mô hình dạy học tiên tiến đáp ứng sự đổi mới đa dạng trong mạng lưới liên kết trường mầm non với trường sư phạm". Vui lòng xem chi tiết tại đây.

- Hội thảo thuộc Nhiệm vụ 3: "Cơ chế tự chủ tài chính trong phát triển mạng lưới trường mầm non liên kết tổ chức thực tập rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên". Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh rất mong nhận được sự ủng hộ bài viết và tham gia hội thảo của Quý Thầy/Cô.