Thứ Ba, 19-09-2023 | 10:04

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức hội thảo thuộc Nhiệm vụ 2 - Đề án 33, năm 2023

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo thay đổi thời gian tổ chức hội thảo khoa học "Xây dựng mô hình dạy học tiên tiến đáp ứng sự đổi mới đa dạng trong mạng lưới liên kết trường mầm non với trường sư phạm, cụ thể như sau: