Thứ Ba, 12-11-2019 | 09:24

Đón tiếp và làm việc với Hiệu trưởng Trường Đại học Bắc Đan Mạch

Ngày 11/11/2019, ThS. Nguyễn Nguyên Bình - Phó Hiệu trưởng phụ trách trường và Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế có buổi làm việc với Bà Lene August Jorgensen - Hiệu trưởng Trường Đại học Bắc Đan Mạch, Ông Hoàng Đức Bình, Ông Trần Quang Sáu - Đại diện Trường Đại học Bắc Đan Mạch tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, hai bên cùng tổng kết các hoạt động trong thời gian qua theo lộ trình đã ký kết từ 2017-2019, đồng thời hai bên cũng đề ra phương hướng hợp tác trong thời gian sắp tới. 

ThS. Nguyễn Nguyên Bình cũng bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả tốt đẹp trong hợp tác giữa hai trường trong thời gian vừa qua và mong muốn tăng cường hợp tác hơn nữa trong các lĩnh vực giáo dục. 

Cuối buổi họp, đại diện lãnh đạo hai bên trường cũng khẳng định lại mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai trường và mong muốn sẽ triển khai các hoạt động hợp tác ngày càng sâu rộng hơn.