Thứ Sáu, 26-10-2018 | 00:00

Hội thảo khoa học quốc tế "Các giải pháp phối hợp giữa cơ sở giáo dục mầm non với phụ huynh trong giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non có rối loạn phổ tự kỷ"

Ngày 25 tháng 10 năm 2019, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học quốc tế "Các giải pháp phối hợp giữa cơ sở giáo dục mầm non với phụ huynh trong giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non có rối loạn phổ tự kỷ". Hội thảo là nơi các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục mầm non, giáo dục đặc biệt, giáo dục xã hội, phụ huynh và nhẵng người có quan tâm đến can thiệp sớm, giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non có rối loạn phổ tự kỷ trao đổi về những vấn đề mang tính học thuật, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về phương pháp giáo dục, chương trình dạy kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non có rối loạn phổ tự kỷ, những khó khăn điển hình trong giao tiếp, tương tác xã hội cho trẻ mầm non nói chung và trẻ mầm non có rối loạn phổ tự kỷ nói chung. Giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non có rối loạn phổ tự kỷ luôn đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của nhiều lực lượng xã hội và nhất là đòi hỏi sự quan tâm đúng cách của nhà trường, gia đình và mọi người trong xã hội.

Ban tổ chức hội thảo đã nhận được 39 bài viết của các tác giả đến từ Hoa Kỳ, Canada, Liên Bang Nga; các nhà nghiên cứu giáo dục của Viên Khoa học Giáo dục, các nhà quản lý, giảng viên trường Cao đẳng, đại học trên cả nước.

NGƯT.TS. Trần Thị Quốc Minh báo cáo tại hội thảo