Thứ Bảy, 30-06-2018 | 00:00

Hội thảo khoa học quốc tế "Lượng giá âm lời nói của trẻ em từ 2 tuổi đến 7 tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh"

Ngày 29 tháng 6 năm 2019, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung Ương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế "Lượng giá âm lời nói của trẻ em từ 2 tuổi đến 7 tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh"

Hội thảo do Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trường đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Trườnng Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch phối hợp tổ chức. Tại hội thảo các nghiên cứu mới nhất của các nhà nghiên cứu, nhà giáo dục và các nhà thực hành trong và ngoài nước về vấn đề lượng giá âm lời nói được công bố. Hội thảo là một diễn đàn khoa học để các nhà nghiên cứu, bác sĩ, giảng viên, nhà trị liệu âm ngữ, phụ huynh có cơ hội trao đổi học thuật, tìm hiểu thêm về phương diện đánh giá ngôn ngữ của trẻ em để có nhận thức đúng hơn, có nhiều kỹ năng hơn nhằm giúp các em phát triển ngôn ngữ một cách tốt nhất.

 
PGS.TS. Nguyễn Thị Ly Kha báo cáo đề dẫn tại hội thảo  

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Anh báo cáo tại hội thảo