Thứ Hai, 03-12-2018 | 00:00

Tập huấn “Công tác xã hội học đường – Kinh nghiệm trên thế giới và thực tiễn ở Việt Nam”

Nhằm cập nhật kiến thức và nâng cao chất lượng chuyên môn cho cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên, các chuyên gia thuộc lĩnh vực Công tác xã hội, Xã hội học, Tâm lý học, Giáo dục học ở các cơ sở giáo dục, các trung tâm/cơ sở xã hội. Ngày 29, 30 tháng 11 năm 2018, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn “Công tác xã hội học đường – Kinh nghiệm trên thế giới và thực tiễn ở Việt Nam”. Khóa tập huấn với đông đảo người tham dự là các cán bộ quản lý, giảng viên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng có đào tạo ngành Công tác xã hội; Các cán bộ quản lý, giáo viên các trung tâm nhân đạo. Trong 02 ngày diễn ra tập huấn, các học viên được lắng nghe, học tập và trao đổi kinh nghiệm về công tác xã hội ở một số quốc gia trên thế giới như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Canada, đồng thời cũng tìm hiểu về thực trạng công tác xã hội hiện nay với các chuyên gia Việt Nam.

Các học viên chụp hình lưu niệm sau khi kết thúc khóa tập huấn với các chuyên gia trong và ngoài nước

Các học viên nhận chứng chỉ sau khi kết thúc khóa tập huấn