Thứ Tư, 30-01-2013 | 16:25

Thông báo 04/HT - Về việc tổ chức Chào mừng 30 năm ngày Nhà giáo Việt nam 20/11

-     Căn cứ Kế hoạch tổ chức các hoạt động và hội thao Chào mừng 30 năm ngày Nhà giáo Việt nam 20/11 của Tổng liên Đoàn TP.HCM.

-    Căn cứ Kế hoạch tổ chức các hoạt động và hội thao Chào mừng 30 năm ngày Nhà giáo Việt nam 20/11 của Ban chấp hành Công đoàn trường CĐSPTW TP. HCM.

Read More

-    Căn cứ Kế hoạch tổ chức Lễ Hội Chào mừng 30 năm ngày Nhà giáo Việt nam 20/11 của Ban chấp hành Đoàn thanh niên trường CĐSPTW TP. HCM.

-    Căn cứ thực tế tình hình triển khai các Kế hoạch chỉ đạo nêu trên và nhân sự của trường MNTH.

BGH trường MNTH thông báo tới toàn thể Quý Phụ huynh trường MNTH thông cảm và cho phép trường không tổ chức đón trẻ và chăm sóc trẻ vào ngày thứ 3, ngày 20 tháng 11 năm 2012, để tạo điều kiện cho CBVC trường MNTH tham gia các hoạt động Hội thao, thao diễn và Lễ hội của trường CĐSPTW TP. HCM tổ chức – đó cũng là thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của CBVC trong Nhà trường.

Trân trọng cảm ơn và kính mong Quý Phụ huynh hỗ trợ cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.