Thứ Tư, 30-01-2013 | 16:26

Thông báo 05/HT - Về việc nghỉ Tết Dương lịch 2013

-         Căn cứ công văn số 9570/VPCP-KGVX ngày 23/ 11/ 2012 của Văn phòng Chính phủ về việc hoán đổi ngày nghỉ Tết năm 2013.

-         Căn cứ Thông báo số 793/TB-CĐSPTW-TCHC của Hiệu trưởng trường CĐSPTW TP. HCM về việc nghỉ Tết dương lịch năm 2013.

Read More

Trường MNTH thông báo tới toàn thể CBVC, Phụ huynh và trẻ trường MNTH lịch nghỉ Tết dương lịch năm 2013 như sau:

-         Nghỉ 02 ngày: thứ Hai, ngày 31/ 12/ 2012 và thứ Ba, ngày 1/ 1/ 2013.

-         Đi làm bù 01 ngày: thứ Bảy, ngày 5/ 1/ 2013.

Xin chân thành cảm ơn!