Thứ Tư, 30-01-2013 | 16:18

Thông báo 01/HT - Về việc đảm bảo an toàn cho trẻ

Nhằm mục đích thực Nội quy của Nhà trường, ổn định các tổ chức và hoạt động, đặc biệt đảm bảo an toàn cho trẻ, trường MNTH thông báo và yêu cầu toàn thể CBVC nhà trường, Phụ huynh học sinh nghiêm túc thực hiện những biện pháp tổ chức sau: 

  • Thực hiện đúng và nghiêm túc Nội quy quy định về giờ đưa, đón trẻ, cũng như công tác trực trưa.
  • Nhà trường sẽ khóa cổng bắt đầu từ 8.0 giờ đến 16.0 giờ hàng ngày.
  • CBVC Nhà trường khi qua lại giữa 2 khu nhà sẽ phải tự mở và khóa cổng.
  • Các trường hợp đón trẻ vào buổi trưa phải có sự thông báo và cho phép của BGH.
  • Không cho phép trẻ tự đến hoặc tự ra về.
  • Không tự ý tiếp khách, người lạ trong giờ làm việc.
  • Luôn đề cao cảnh giác, phát hiện và phòng ngừa với những người lạ mặt hoặc có các hành vi khả nghi trong trường.
  • Kịp thời thông báo cho BGH, Bảo vệ và các đơn vị liên quan khi cần thiết:

+ Ban giám hiệu trường MNTH: 3.839 77 01 hoặc theo số di động cá nhân

+ Phòng Bảo vệ: 3. 839 77 02

+ Công an phường 3, Q.10: 3. 835 01 77

Các biện pháp trên có hiệu lực từ ngày ra thông báo, mọi vi phạm sẽ chịu xử lý theo Quy định của Nhà trường.