Thứ Hai, 15-01-2018 | 10:45

DANH SÁCH THỰC TẬP CUỐI KHÓA 2 - NGÀNH SƯ PHẠM NHẠC K.16; SƯ PHẠM MỸ THUẬT K.16; SƯ PHẠM TIẾNG ANH 5; GIÁO DỤC CÔNG DÂN 5. CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY.

XEM DANH SÁCH TẠI ĐÂY

( Mọi thắc mắc về danh sách các đoàn Thực tập cuối khóa 2 sinh viên liên hệ Thầy Ngô Nhật Vũ - SĐT: 0919.653.092)