Thứ Sáu, 15-12-2017 | 11:17

DANH SÁCH THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM 2 - NGÀNH SƯ PHẠM ÂM NHẠC K.17; SƯ PHẠM MỸ THUẬT K.17; SƯ PHẠM TIẾNG ANH K.6; GIÁO DỤC CÔNG DÂN K.6 - CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY.

XEM DANH SÁCH TẠI ĐÂY

(Mọi thắc mắc về danh sách Thực tập Sư phạm năm 2 sinh viên liên hệ Thầy Ngô Nhật Vũ - SĐT: 0919653092)