Thứ Sáu, 18-09-2020 | 14:43

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2020 - HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2020

HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC

1. Danh sách sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng ngành Giáo dục mầm non: download tại đây

2. Danh sách sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng ngành Giáo dục đặc biệt: download tại đây

Các bạn sinh viên nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tại Phòng Đào tạo, bắt đầu từ thứ 2 (ngày 21/09/2020).