Thứ Ba, 20-10-2020 | 15:54

LỊCH THI, ĐỊA ĐIỂM PHÒNG THI VÀ DANH SÁCH PHÒNG THI - KỲ THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2020 - HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

LỊCH THI, ĐỊA ĐIỂM PHÒNG THI VÀ DANH SÁCH PHÒNG THI
KỲ THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 - NĂM 2020
TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG - HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

Hội đồng tốt nghiệp Trường Cao đẳng sư phạm Trung ương Tp. Hồ Chí Minh thông báo lịch thi, địa điểm phòng thi và danh sách thi kỳ thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2020 - Hệ vừa làm vừa học như sau:

Ngày thi

Buổi thi

Giờ thi

Trình độ

Ngành

Môn thi

Phòng thi

Địa điểm thi

Danh sách phòng thi

24/10/2020

Sáng

7h30

Cao đẳng

Giáo dục mầm non

Kiến thức cơ sở ngành

01

B4

Download

02

B4

25/10/2020

Sáng

7h30

Cao đẳng

Giáo dục mầm non

Kiến thức chuyên môn

01

B4

Download