Thứ Sáu, 08-06-2018 | 17:42

LỊCH THI, ĐỊA ĐIỂM THI VÀ DANH SÁCH THI - KỲ THI TỐT NGHIỆP HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT 2 THÁNG 6 NĂM 2018

LỊCH THI VÀ ĐỊA ĐIỂM THI

KỲ THI TỐT NGHIỆP HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT 2 NĂM 2018

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

 

Ngày

Buổi

Giờ có mặt

Trình độ đào tạo

Môn thi

Phòng thi

Địa điểm thi

Download danh sách

THỨ 7

09/06/2018

SÁNG

7h45’

CAO ĐẲNG

KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH

01

B1

 Download

02

B2

03

B4

04

B4

05

E5

06

E7

07

E11

08

E15

09

E17

10

E18

11

E21

TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

01

B5

 Download

02

B6

03

B8

04

B8

CHIỀU

13h00

TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

LÝ THUYẾT TỔNG HỢP NGHỀ NGHIỆP

01

B5

 Download

02

B6

03

B8

04

B8

CHỦ NHẬT

10/06/2018

SÁNG

7h45’

CAO ĐẲNG

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN

01

B1

Download 

02

B2

03

B4

04

B4

05

E5

06

E7

07

E11

08

E15

09

E17

10

E18

11

E21

TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP

01

B8

 Download

02

B8

03

B8

04

B8