Thứ Ba, 02-07-2019 | 10:04

CÁCH XEM THỜI GIAN THI TUYỂN SINH MÔN NĂNG KHIẾU NGÀY 10-11/7/2019

 

THỜI GIAN THI NĂNG KHIẾU NGÀY 10-11/7/2019

 

Thí sinh vui lòng nhấn vào đường link này để truy cập vào Web xem thời gian thi năng khiếu tại trường.

Ngành: Giáo dục mầm non, Giáo dục Đặc biệt thi ngày 10/7/2019.

Ngành: Sp Âm nhạc, SP Mỹ Thuật thi ngày 11/7/2019.

Link xem thông tin ngày giờ thi năng khiếu sau:

http://www.cdsptw-tphcm.vn/tradiem/index.html