Thứ Ba, 12-06-2018 | 08:58

DANH SÁCH DỰ KIẾN ĐƯỢC THI TỐT NGHIỆP LỚP TRUNG CẤP K3, K5 VÀ K6 HỆ CHÍNH QUY.

DANH SÁCH DỰ KIẾN ĐƯỢC THI TỐT NGHIỆP LỚP TRUNG CẤP K3, K5 VÀ K6 HỆ CHÍNH QUY

 

Trung cấp K6A

Trung cấp K6B

Các khóa trước: K3,5.

 Lịch thi tốt nghiệp:

Thứ/ngày

Thời gian có mặt tại phòng thi

Môn thi

Địa điểm thi

Thứ ba

19/6/2018

7:45

Giáo dục chính trị

Học sinh xem danh sách và phòng thi tại bảng tin tại trường trước 1 ngày.

13:00

Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp

Thứ năm 21/6/2018

7:45

Thực hành nghề nghiệp

(Thi vấn đáp)

 

Học sinh vui lòng phản hồi về số ĐT: 090.8787600

Thời gian phản hồi chậm nhất: 16g00 ngày 15/6/2018.