Thứ Tư, 01-03-2017 | 11:21

Danh sách DỰ KIẾN học viên được tốt nghiệp - Đợt thi tháng 1-2017

Danh sách DỰ KIẾN học viên được tốt nghiệp - Đợt thi tháng 1-2017. Vui lòng xem file đính kèm.

Trung cấp chuyên nghiệp.

Cao đẳng GDMN.

Mọi chi tiết vui lòng xin liên hệ: 0908787600 - Trong giờ làm việc.

Thời gian phản hồi trước ngày 15-3-2017. 

Học viên nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời từ ngày: 25-3-2017