Thứ Tư, 25-10-2017 | 14:44

DANH SÁCH SINH VIÊN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY DỰ KIẾN ĐƯỢC TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 THÁNG 10-2017

DANH SÁCH SINH VIÊN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY DỰ KIẾN ĐƯỢC TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 THÁNG 10-2017

 
Mã sinh viên Họ tên Ngày sinh Tên lớp TBC tích lũy Xếp hạng
501110459 Nguyễn Thị Tuyến 24/12/1991 24A 2.56 Khá
501110379 Lý Thu Thảo 24/09/1993 24D 2.63 Khá
501110448 Nguyễn Thị Thực 10/03/1993 24I 2.51 Khá
503140026 Nguyễn Dương Phúc 04/06/1996 MT15 2.48 Trung bình
503140038 Châu Thị Việt Trinh 25/10/1994 MT15 2.75 Khá
502110018 Nguyễn Thị Bảo Hoàng 29/10/1993 12A 2.55 Khá
502110032 Trần Nguyễn Viết Luân 17/03/1991 NHAC13B 2.62 Khá
502130058 Nguyễn Thụy Đan Trinh 22/08/1995 NHAC 14A 2.76 Khá
502140024 Hồ Văn Tuấn Kiệt 19/12/1993 NHAC15 2.59 Khá
501120038 Nguyễn Thị Thùy Dung 08/08/1994 25B 2.33 Trung bình
501120118 Nguyễn Thị Hồng 06/08/1994 25B 2.5 Khá
501120131 Đinh Thị Hương 24/03/1994 25A 2.7 Khá
501120310 Hồ Thị Thanh Tâm 20/11/1994 25B 2.97 Khá
501120318 Lê Thị Bích Thảo 01/01/1994 25G 2.63 Khá
501120344 Hoàng Thị Phương Thúy 04/01/1994 25G 2.48 Trung bình
501120355 Ngô Thanh Thủy 02/04/1994 25H 2.64 Khá
501120359 Trần Thị Thu Thủy 30/12/1992 25G 2.75 Khá
501120378 Võ Thị Thanh Tuyền 26/03/1993 25G 2.31 Trung bình
501130074 Nguyễn Thị Trúc Hoài 20/11/1995 26E 2.55 Khá
501130195 Huỳnh Ngọc Diễm Uyên 30/08/1995 26E 2.31 Trung bình
509140035 Lê Hồng Uyên 19/08/1992 GDCD4 2.44 Trung bình
509140050 Huỳnh Thuận Thu Trọn 10/05/1994 GDCD4 2.72 Khá
504140010 Hoàng Thị Phương Dung 20/05/1996 GDĐB11 2.45 Trung bình
504140036 Trần Thị My 02/12/1995 GDĐB11 2.36 Trung bình
504140039 Nguyễn Thị Nhạn 14/06/1992 GDĐB11 2.72 Khá
504130040 Trần Thị Phúc 21/11/1990 GDĐB10 2.36 Trung bình
501140165 Vũ Thị Ngân 24/07/1996 27D 2.82 Khá
501140166 Dương Thúy Ngọc 06/08/1996 27D 2.61 Khá
501140250 Phan Thị Tâm 14/12/1996 27A 3.17 Khá
501140256 Hồ Thị Yến Thảo 20/08/1996 27D 2.65 Khá
501140312 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 11/09/1996 27C 2.58 Khá
501140327 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 26/11/1996 27G 2.62 Khá
501140236 Nguyễn Thị Thuý Quỳnh 27/08/1996 27G 2.89 Khá
           
Sinh viên có vấn đề gì, vui lòng thông tin cho phòng Đào tạo số ĐT: 0908.787.600. 
Đề nghị sinh viên phản hồi thông tin (nếu có) chậm nhất ngày: 03/11/2017.