Thứ Hai, 11-07-2022 | 12:07

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN TỐT NGHIỆP NĂM 2022 ĐỢT 1 - HỆ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN TỐT NGHIỆP NĂM 2022 (ĐỢT 1) 

Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp ngành Giáo Dục Mầm Non.(Xem tại đây)
Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp ngành Giáo Dục Đặc Biệt.(Xem tại đây)
Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp ngành Giáo Dục Công Dân.(Xem tại đây)
Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp ngành Sư Phạm Tiếng Anh.(Xem tại đây)
Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp ngành Sư Phạm Mỹ Thuật.(Xem tại đây)
Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp ngành Sư Phạm Âm Nhạc.(Xem tại đây)
Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp ngành Công tác xã hội.(Xem tại đây)
Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp ngành Kinh tế gia đình.(Xem tại đây)

GHI CHÚ: DANH SÁCH NÀY XÉT VỀ ĐIỂM HỌC TẬP. (CHƯA TÍNH ĐIỀU KIỆN

VỀ ĐIỂM RÈN LUYỆN)

Lưu ý: Thông tin phản hồi nếu có thắc mắc:

- Thời gian: Chậm nhất vào 15 giờ 30 ngày 13/07/2022. (Cập nhật đã hết thời gian phản hồi vào lúc 15 giờ 31 phút ngày 13/07/2022)

- Người nhận phản hồi: Thầy Đỗ Xuân Hưng 

- Điện thoại: 0933789032. 

- Khung giờ liên lạc:

  • Sáng 8 giờ - 11 giờ 30 
  • Chiều: 13 giờ 30 - 15 giờ 30