Thứ Ba, 09-07-2024 | 14:59

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 - NĂM 2024 - TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG - HÌNH THỨC CHÍNH QUY.

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 - NĂM 2024 - TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG - HÌNH THỨC CHÍNH QUY.

(Bấm vào đây để xem thông tin chi tiết)

Lưu ý: Danh sách này chỉ xét dựa trên Kết quả học tập toàn khóa, chưa tính điều kiện điểm rèn luyện.

Thời gian phản hồi nếu có thắc mắc về các thông tin: 

  • Từ ngày 09/07/2024 đến 11/07/2024.
  • Khung giờ liên hệ: Sáng: từ 8h00 đến 11h00, Chiều: từ 13h30 đến 16h00 tại Phòng Đào tạo, Khoa học và HTQT.