Thứ Hai, 08-07-2019 | 09:24

DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY DỰ KIẾN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2019.

DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY DỰ KIẾN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2019.

 

Giáo dục mầm non k29. 

Giáo dục đặc biệt k13. 

Giáo dục công dân k6.

Sư phạm Tiếng Anh k6.

Sư phạm Mỹ thuật k17.

Sư phạm âm nhạc k17.

Kinh tế gia đình k8.

Công tác xã hội k4.

Các khóa trước.

 

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời sẽ được phát vào lúc 8g00 - 16g00 ngày 09/7/2019.

- Địa điểm phát giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời: Tại CS1 - Trường CĐSPTW TPHCM. (Lớp K29A,B nhận tại văn phòng khoa GDMN, Lớp K29C,D,E,G nhận tại phòng CTCTHSSV, các ngành khác nhận tại văn phòng khoa)

- Vì nhà trường tổ chức thi tuyển sinh năng khiếu vào 2 ngày 10-11/7/2019, nên chỉ phát giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trong ngày 9/7/2019, đề nghị sinh viên đến nhận đúng giờ.

- Khi đến nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, sinh viên mang theo thẻ sinh viên hoặc Chứng minh nhân dân.

- Thông tin thật cần thiết, sinh viên liên hệ: 0908787600.