Thứ Ba, 04-06-2019 | 09:32

DANH SÁCH SINH VIÊN NĂM 3 CHƯA HOÀN THÀNH CHỨNG CHỈ QUỐC PHÒNG

Phòng Đào tạo cập nhập danh sách sinh viên năm cuối chưa hoàn thành học phần Giáo dục quốc phòng. Những sinh viên có tên trong danh sách vui lòng phản hồi lại Phòng Đào tạo nếu thuộc 2 đối tượng sau:

- Đã hoàn thành các học phần Giáo dục quốc phòng (đã đăng ký học trả nợ ở những khóa sau)

- Có quyết định miễn học phần Giáo dục quốc phòng

Thời gian phản hồi: trước 17g ngày 11/6/2019 tại Phòng Đào tạo hoặc liên hệ thầy Võ Đình Vũ 0908787600 trong giờ hành chính.

DANH SÁCH SINH VIÊN THIẾU CHỨNG CHỈ QUỐC PHÒNG