Thứ Hai, 18-07-2022 | 09:47

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NĂNG KHIẾU NGÀNH GDMN - ĐỢT 2 - NĂM 2022

  1. Thí sinh vui lòng xem file đính kèm.
  2. Thí sinh vui lòng nhận giấy báo dự thi tại trường từ 8g00 đến 16g00 ngày 18/7/2022 đến 19/7/2022.
  3. Thí sinh điều chỉnh, sửa hồ sơ nếu sai sót tại phòng Đào tạo trước ngày 19/7/2022.
  4. Thí sinh đăng ký hồ sơ thi năng khiếu đợt 2 vào ngày 18/7/2022 sẽ nhận giấy báo dự thi vào ngày 19/7/2022.
  5. Ngày 20/7/2022 Thi năng khiếu đợt 2 vào lúc 7g00. Thí sinh đến dự thi xem đúng thời gian thi, ăn mặc đẹp, lịch sự. Và nhớ mang theo Giấy báo dự thi năng khiếu, CMND hoặc CCCD và biên lai hồ sơ để kiểm tra đối chiếu.