Thứ Bảy, 07-08-2021 | 10:50

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NĂNG KHIẾU NGÀNH GDMN - ĐỢT 2 THÁNG 8 NĂM 2021 (Cập nhật đến 07/8/2021)

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NĂNG KHIẾU NGÀNH GDMN - ĐỢT 2 THÁNG 8 NĂM 2021 (Cập nhật đến 07/8/2021)

 

Danh sách thí sinh đăng ký dự thi năng khiếu đợt 2 - tháng 8 năm 2021.

Thí sinh vui lòng xem file đính kèm.

Các lưu ý: 

- Đề thi đợt 2 thí sinh coi tại trang web: 

  + Đề thi năng khiếu 1, Thí sinh chọn 1 trong 20 đề để làm bài thi năng khiếu 1, xem đề thi tại đây:  http://tuyensinh.cdsptw-tphcm.vn/images/2021/2021%20BO%20DE%20THI%20NANG%20KHIEU%201%20-%20DOT%201.pdf 

  + Đề thi năng khiếu 2: http://tuyensinh.cdsptw-tphcm.vn/images/2021/dethinangkhieu2_2021.pdf 

- Thí sinh phải hoàn chỉnh câu 1 và câu 2 ở đề thi năng khiếu 1 và năng khiếu 2. Riêng phần thi không bắt buộc ở phần đề thi năng khiếu 2 thí sinh có thể bỏ qua.

- Danh sách được cập nhật đến ngày 07/8/2021. Các thí sinh không có tên trong danh sách vui lòng liên hệ điện thoại: 0908787600 để được hướng dẫn giải đáp.

- Trường hợp thí sinh nộp hồ sơ từ ngày 08/8/2021 sẽ được nhà trường cập nhật vào ngày 17/8/2021.

- Tối 20g00 ngày 10/8/2021, Trường có livestream hướng dẫn làm bài thi năng khiếu và cách nộp bài thi năng khiếu. Thí sinh nhớ vào xem. Địa chỉ livestream: https://www.facebook.com/CM3.cdsptw.tphcm 

- Link nộp bài thi sẽ được nhà Trường mở từ ngày 18/8/2021 đến 22/8/2021.